En droppe i havet

När någon säger att det känns som en droppe i havet så menar den att insatser den gör inte har något avsevärt påverkande på resultat, att de inte spelar någon roll och inte gör någon skillnad.

Säkert finns det liknande idiomatiska uttryck i andra språk! Så varför skulle vi inte använda något svenskt uttryck? ;=)

Jag gillar följande:

Fis i rymden

Flugskit i kosmos

Piss i Vättern

 

Långt leve språket!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on VKShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page