Episode 37 – Biblioteket

Episode 37

Nivå C1

att arbeta BORT – att arbeta tills något försvinner

att arbeta AV – att betala med arbetet istället för pengar

att arbeta PÅ – att fortsätta arbeta

att arbeta FRAM – att göra något färdigt

att arbeta UT – att skapa, att åstadkomma

att arbeta IFATT – att ta bort försening i arbetet

att arbeta IN – att etablera, att göra välbekant

att arbeta UNDAN – att göra något färdigt

att arbeta OM – att ändra

 

Sound engineering – www.vaumedia.ru

se mer på http://sweetswedish.com/2018/05/28/episode-37-biblioteket/

Stort tack till Jerry Eriksson!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on VKShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page