Motsats prefix

Here we go!! Bygg upp motsatsord på ett enkelt sätt med o-, ir-, il-, im-, in- prefix

 

Här finns det någraexempel:

 

Obekväm, obestämd, otur, olycklig, otrygg

Irrationell, irregular, irrelevant, irreparabel

Illegal, illojal, illegitim

Inaktiv, inaktuell, infinitiv, informell, inaktuell

Immaterial, imprefekt, improduktiv, impopulär.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on VKShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page